SOLCELLER

Skräddarsytt solcellspaket för dig. Vi ser till att det blir lönsamt och lätt

SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Producera egen el med solenergi

Solelexperten projekterar och installerar solcellspaneler och kompletta solcellspaket för villa, lantbruk och företag eller på andra byggnader med tak. Vi gör det möjligt för alla att på ett enkelt sätt och till bra pris kunna producera egen el från solceller.

EN HÅLLBAR LÖSNING

Producera 30% mer el med högeffektiva solceller 

Att producera sin egen el med solceller och ansluta dem till nätet kan låta komplicerat, men är i själva verket en väldigt enkel teknik som kräver minimalt med underhåll och service. Genom att installera en solcellsanläggning sänker du dina elkostnader och påverkas mindre av stigande elpriser. Detta medför att en solcellsanläggning har en livslängd på ca 40–50 år och med våra solceller får du en produktgaranti på upp till 30 år.

OPTIMERAD FÖR DIN FASTIGHET

Prisvärt & högeffektivt

Integrerade solpaneler kombinerar modern stilren design med praktiska lösningar. Moduler installeras direkt på träbalkar utan några dyra beslag eller fästen. Ta bort befintliga takpannor eller bygg nytt takskydd. SolarStone fungerar med båda lösningarna utan att vara onödigt komplicerat.

BILDBESKRIVNING

Hur det går till

1. Solpaneler absorberar solljuset genom solcellerna.

2. En växelriktare omvandlar solenegrin till el.

3. Elen som ni producerar används sedan i ert hem eller i er anläggning.

4. Överskottet av den el som produceras lagras i ditt batteri eller överförs tillbaka till elnätet.

5. Den utgående energin mäts av en energimätare, på så sätt minskas era elkostnader.

FRÅN SOL TILL EL

Så fungerar det

Solpanelerna levererar likström (DC) – alltså el där plus och minus har varsin pol och varsin kabel. Alla batterier – från elbilens till fjärrkontrollens – använder lik­ström. Men ditt hem använder växelström (AC) där plus och minus byter plats 50 gånger varje sekund. Det är därför du i ett vanligt vägguttag inte behöver bry dig om vilket håll du sätter i kontakten.

Solpanelerna seriekopplas till strängar som kan innehålla runt 20 solpaneler vardera. Från varje sträng dras två kablar – plus och minus – ner till en växelriktare. Växel­riktaren gör om strömmen från likström till den växelström som ditt hus behöver och kopplas in i din elcentral där man också placerar en liten elmätare.

När solen skiner genereras alltså likström på taket som sedan görs om till växelström i växelriktaren och därpå skickas in i ditt hus vanliga elnät.

FRÅN SOL TILL KRONOR

Ekonomin i solel

Efter 1 januari 2021 får den som installerar en solcellsanläggning på sin fastighet 15 % ersatt genom det Gröna Avdraget.

Men det lönsamma är själva produktionen av solel. Där du har möjlighet att använda solelen själv eller väljer att sälja den. Detta väljer man själv i som kan skötas automatiskt genom din solcellsanläggning. Din egen användning går före och ditt överskott kan säljas vidare till ett elbolag genom det elbolag ni har avtal med. Överskottet kan även lagras i batterier.

Oavsett metod sparar du pengar på varje kWh som din anläggning producerar.Antingen genom att använda den el du själv producerar eller genom att sälja vidare överskottet.

Dagens elkostnader består av flera olika delar: fast avgift, nätavgift, elhandel, energiskatt och moms. Hur mycket en kWh kostar beror på vart i landet man bor, hur mycket man förbrukar, vems nät man är ansluten till och vilket avtal man har.

Men man väljer att sälja som producerade el får erhåller man för en liten ersättning som kallas nätnytta samt en ersättning för den sålda elen på cirka 10 % lägre än vad man får betala vid köp av el. Med det tillkommer ett bidrag från staten på 60 öre per såld kWh upp till 30 000 kWh. Den ersättningen betalas ut i form av skattereduktion och elbolaget skickar in en kontrolluppgift till skatteverket.

FRÅN SOL TILL BATTERI

Energilagring

Sol, vind och lagrad energi överförs lokalt i ett likströmsnät Effektreglering och fasbalansering mot elnätet Energireglering inom fastigheten.

EnergyHub med unika fördelar

Integrerade solpaneler kombinerar modern stilren design med praktiska lösningar. moduler installeras direkt på träbalkar utan några dyra beslag eller fästen. Ta bort befintliga takpannor eller bygg nytt takskydd. SolarStone fungerar med båda lösningarna utan att vara onödigt komplicerat.

EFFEKTIV OPTIMERING

Gränslös produktion

Med vår SSO (Solar String Optimizer) kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet. SSO’n optimerar energiuttaget ur solpanelerna och ger ett flexibelt och säkert solkraftsystem. Med flera SSO’er kan solpaneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Paneler kan lätt installeras på olika takytor eller byggnader och anslutas till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

KONTROLL MED EFFEKT

Skalbar & integrerad lagring

Energilagret lagrar den energi från solcellerna och vindsnurrorna som inte fastigheten förbrukar, den lagrade energin används sedan istället för att köpa el från elnätet. Traditionella system för energilagring flyttar energi från dag till natt med låg effekt och sänker på så sätt mängden och kostnaden för köpt el. EnergyHub systemet går längre, EnergyHub använder även batteriet till att kontrollera och minska effekttopparna. Genom att kan kontrollera även effekten sparas både kostnader för köpt el och effektrelaterade kostnader. Det modulära byggsättet gör det lätt att kombinera batterier av olika storlek, ålder och kemi, så att du kan bygga ut din kapacitet när industrin utvecklar nya teknologier.

Boka kostnadsfri rådgivning redan idag

Vi hjälper till med att undersöka hur lämpligt ditt läge är samt gör en exakt analys och projektplan som visar dina möjliga besparingar med solel. Kostnadsfri konsultation och ni är inte bunden till att beställa.