Energilagring

Sol, vind och lagrad energi överförs lokalt i ett likströmsnät Effektreglering och fasbalansering mot elnätet Energireglering inom fastigheten

EnergyHub har unika fördelar

Ferroamp systemet med en central EnergyHub omvandlare och distribuerade optimerare för solpaneler, vindsnurror och energilager är unikt. Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt.

Gränslös solelproduktion 

Med vår SSO (Solar String Optimizer) kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet. SSO’n optimerar energiuttaget ur solpanelerna och ger ett flexibelt och säkert solkraftsystem. Med flera SSO’er kan solpaneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Paneler kan lätt installeras på olika takytor eller byggnader och anslutas till det
gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och
produktionen effektiv.

Skalbar och integrerad lagring

Energilagret lagrar den energi från solcellerna och vindsnurrorna som inte fastigheten förbrukar, den lagrade energin används sedan istället för att köpa el från elnätet. Traditionella system för energilagring flyttar energi från dag till natt med låg effekt och sänker på så sätt
mängden och kostnaden för köpt el. EnergyHub systemet går längre, EnergyHub använder även batteriet till att kontrollera och minska effekttopparna. Genom att kan kontrollera även effekten sparas både kostnader för köpt el och effektrelaterade kostnader. Det modulära
byggsättet gör det lätt att kombinera batterier av olika storlek, ålder och kemi, så att du kan bygga ut din kapacitet när industrin utvecklar nya teknologier.

Boka kostnadsfri rådgivning redan idag

Du får mest el från solen om ditt tak ligger mot söder och inte skuggas av närliggande träd och höga byggnader. Vi hjälper till med att undersöka hur lämpligt ditt läge är samt gör en exakt analys och projektplan som visar dina möjliga besparingar med solel! Allt detta får du helt kostnadsfritt och du blir inte bunden till att beställa!